Начало / ИЗВЪНЗЕМНИ В ДРЕВНОСТТА

ИЗВЪНЗЕМНИ В ДРЕВНОСТТА

Страниците по темата все още се оформят. 

 

Тази част от сайта е посветена на сериозните търсачи на истината. Уфологията не е за всеки. Изисква се дългогодишен опит в изследвания на факти и документация по темата.Трезва и реална оценка на случаите свързани с този феномен. Интерес от научна гледна точка към него. Без излишни предразсъдъци. Тук съм изложил и ще допълвам с времето точно такива мнения, факти и анализи, на утвърдени и доказани световни уфолози. Информацията е подбрана, обработена и написана лично от мен. Пожелавам Ви приятни минути!
С уважение: Петър П. Симеонов

Днес съвременната археология навред по света се сблъсква с факти свързани с хипотезата за посещение на пришълци от космоса в древността на планетата ни и участието им в процеса на прогрес на цивилизациите съществували на Земята в античните времена и дори в зората на човешкото битие, по-старо дори от потопа. Предполага се, че тази грандиозна природна катастрофа се е състояла преди около 12 000 години. По цял свят глетчерите започнали да се топят и огромни територии били погълнати от водната стихия.Това страшно бедствие се споменава не само в Библията, но и в свещените предания на всички народи. Разказите за него са увековечени върху глинени плочки и медни листове, намерени още преди 100 години в северноамериканските пирамиди. За “Американската Библия” се знае от обществеността много малко. Тя е причислявана към най-интересните археологически находки на света. В специализираната литература обаче тя старателно е премълчавана.
По-древни от Потопа би трябвало да са и пирамидите върху дъното на американско езеро, които днес бавно се рушат. Според прастари предания Хеопсовата пирамида и големия сфинкс също са отпреди Потопа. По каменната фигура, която продължава да е загадка за човечеството, има ясни следи от разрушения, причинени от вода.
По-древни от Потопа би трябвало да са и знанията за Антарктида. Върху много стара карта контурите на континента са изобразени невероятно прецизно и напълно вярно, а върху сушата липсват съвременните вечни ледове. Дали там не се е намирала легендарната Атлантида?
Твърди се, че в една турска “Божествена планина”, недостъпна днес поради неспокойната политическа обстановка. имало послание от космически пришълци. Дали преди хилядолетия хората са се криели в огромни подземни градове от непознати същества, дошли от други краища на Вселената? В един турски археологически музей може да се види произведение на древното изкуство, което е повече от фантастично. Става въпрос за модел на космически кораб.
Нима преди Потопа извънземните същества са сътворили в Мексико гигантски модел на нашата Слънчева система? Оставили ли са ни”фотографски доказателства”за присъствието си на Земята? Гравирали ли са върху скалите изображението на астронавт? Те ли са подредили в Централна Америка огромни каменни кълба във формата на съзвездията?Съдействали ли са на хората при изграждането на гигантска система от тунели под долината Наска в Перу – факт, премълчаван досега от археолозите? Създали ли са на Великденските острови ужасяващи същества с помоща на генетични манипулации? Разпръснали ли са по цял свят чудовища и морски страшилища, видени понякога от хора и в наши дни?
Според “Справочник за древните култури” парадоксите представляват “феномени, намиращи се в противоречие с общоприетите схващания”. Както твърди д-р Петер Шташнайдер от института по приложна физика към Техническия университет в Дрезден, съвременната наука се отнася с дълбоко недоверие към подобни явления, независимо в коя сфера, са винаги нежелани. Същевременно природните науки се нуждаят от подобни загадки, за да се развиват. Ако всичко беше изяснено, от тези науки не би имало вече никаква полза.”
В древна Гърция учените осъзнавали напълно особеното значение именно на онези феномени, които не пасвали на общоприетата схема на знания. Така например през III в. пр, н. е. са били създадени значителен брой произведения, посветени на описанието на парадокси, на необичайни явления и чудеса. Един от създателите на тази научна философия е Калимах. Той починал през 240 г. в Александрия и бил един от най-известните представители на тамошната школа. Неговите колеги Антигон от Каристос и Болос от Мендес също се занимавали целенасочено с необяснимите явления.Така, че още тогава е имало разногласия, които продължават и до днес във връзка с парадоксите в историята на човешката цивилизация. Например, Херодот(485 – 425г.) твърди, че Голямата пирамида е издигната по нареждане на Хеопс. Историкът Диодор от Сициля пък, споменава, че името на вдъхновителя на изграждането на пирамидата е Хеминис. Античния историк Плиний в резултат на проучванията си на древни ръкописи от отдавна отминали епохи заключава: “От тях, от древните историци, нито един не знае кой е истинския строител.”
Тъй като древните египтяни са били майстори в изработката на надписи върху статуи, храмове, стели и паметници, може да се предположи, че строителят на Голямата пирамида е увековечил някъде върху конструкцията името си. Изглежда обаче, че никъде по пирамидата няма подобен надпис.
Класическата археология ще възрази, че има знак, който категорично определя Хеопс като вдъхновител на изграждането на пирамидата. Действително на едно-единствено място е открито изписано името Хуфу (тоест Хеопс) – скрито в труднодостъпно празно пространство над “Царската камера”.
Самият факт, че йероглифът е скрит, а не е поставен на видно място, е достатъчно странен. Би трябвало да се очаква, че творецът на подобно чудо на чудесата ще иска всички да узнаят за делата му и ще изпише с огромни знаци отпред: Тази пирамида е построена от…Всъщност от кого?
Съвременните археолози приемат, че конструкторите на Голямата пирамида са оставили малки празни помещения над “Гробницата на царицата”. Това е било направено, за да се облекчи товарът от каменните блокове директно над погребалната камера. Облекчителните камери, общо четири на брой, представляват истинско постижение в строителното изкуство. Всяка от тях е покрита с девет монолитни блока с тегло по 40 тона. Така покривът на всяка камера общо тежи 360 тона. Сумарното тегло на цялата покривна конструкция на четирите камери е 1440 тона. Освен това обаче върху най-горната камера има допълнителен товар-каменният връх на пирамидата. Приблизителните изчисления показват, че той тежи около 1200 тона. Името Хеопс е увековечено в най-труднодостъпната горна облекчителна камера. Твърди се, че надписът е открит през 1837 год. от британския полковник Хауърд Вайс. Според записките в дневника му той пропълзял в почти недостъпните камери на 30 март, 27 април, 6 и 27 май 1837 г. Тогава именно полковникът открил това, което поколения изследователи търсели напразно – надпис с името Хеопс. Вайс веднага разтръбил в световната преса тази сензация. Част от учените още тогава се усъмнили в истинността на откритието, но възраженията им били приети като проява на завист и никой повече не им обърнал внимание.

Разбира се, и по-късно така нареченият надпис “Хуфу/Хеопс” не бил изследван задълбочено. По тази причина едва ориенталистът Захариа Сътчин (Виж тук), се осмелил да заяви: “Надписът е неумел фалшификат!” А най-вероятният фалшификатор е самия Вайс.

Захариа Сътчин
Захариа Сътчин

Сътчин дори успял да открие книгата, от която гледал полковникът, за да изпише картуша – “Материя йероглифика” от Джон Гардниър Уилкинсън, издадена през 1828 г. В тази книга авторът е допуснал много нелепа грешка.”Х” в името Хуфу е изписано с грешен символ. Абсолютно същата грешка е допусната в надписа в труднодостъпната облекчителна камера. (Между другото боята, с която е изписано името, изглежда твърде прясна.) Подобна грешка би била немислима по времето на Хеопс!
Освен това фалшификаторът Вайс има още един съществен пропуск. Той използвал йероглифно писмо, което по времето на Хеопс все още не е съществувало. То било разработено векове по-късно. И това не е всичко. Съществува друг надпис, който доказва еднозначно, че Хеопс не е изградил Голямата пирамида. В ръкописи, съхранявани в храма на Изида, се казва, че Хеопс е построил “дома на Изида, господарката на пирамидата до дома на сфинкса”. Ако Хеопс бе построил и Голямата пирамида, в текста щяха да го възхваляват като творец на това чудо на света, а не просто като автор на доста по-скромната и незначителна постройка до “дома на сфинкса”.
Щом като Голямата пирамида не е била построена от Хеопс, тогава кой и кога я е построил? Арабския писател и историк Ал Макризи разказва в книгата си “Китаб”, че още по негово време се е водел спор кой и кога е построил тази пирамида. “Хората са на различни мнения по отношение на времето, когато е била изградена, на името на нейния творец и на причината за изграждането и. Изразяват се най-разнообразни мнения, които си противоречат.” След това авторът се позовава на историческото произведение “Разкази за Египет и неговите чудеса”. Там като творец на пирамидите е посочен някой си Саурид, живял 300 години преди Потопа.
” Причината за изграждането на пирамидите е , че 300 години преди Потопа Саурид сънувал следния сън: Земята заедно с хората се преобърнала, всички побягнали ужасени, зведите започнали да падат.”
Тази информация е наистина сензационна. Геолозите отдавна са установили, че между 15 000 и 10 000 г. пр. н. е. Египет действително е бил залят при страшно наводнение, подобно на потоп, предизвикано от края на последния ледников период. Проф. д-р Роберт Шох от университета в Бостън доказа, че Големия сфинкс в подножието на пирамидата има значителни увреждания, които могат да бъдат предизвикани единствено от големи водни маси.
Следователно пирамидата и сфинксът са поне на 12 000 години и са били изградени преди голямото наводнение. Дали то е идентично с библейския Потоп? Д-р Марк Ленер, геолог и египтолог, смята това за напълно възможно. Той припомня, че световноизвестният ясновидец Едгар Кейси имал видение, че Голямата пирамида е построена през 10 500 г. пр, н. е.
Очертава се така нареченият парадокс на пирамидите: Преди около 12 000 години в Северна Америка (Рок Лейк) и в Египет са били създадени пирамиди.Това станало по време, когато, ако трябва да вярваме на класическата археология, никъде по Земята не е съществувала култура, способна да сътвори подобни строителни конструкции. И все пак явно в Северна Америка и в Египет са се развили такива култури. Те трябва да са владеели изумителната за това време способност да произвеждат бетон. Според древноегипетските текстове знанията, необходими за осъществяването на този процес, били получени от Космоса. Бог Хнум ги дал на хората. Дали това божество не е било извънземен пришълец, посетил планетата ни преди 12 000 години? Идвали ли са преди 12 000 години космически същества на Земята?

Peru_giant_skull_super
Повечето от учените днес, които смятат подобна теория за фантастична стават все по-малко. Всъщност остават онези, които са корумпирани от системата и които не се примиряват, че изписаните от тях томове с измислици по темата за зараждането на човечеството са нищо повече от изгубено време не само за тях, а и за онези, които са им повярвали. Остават също и онези млади и прохождащи умове, които са научили всичко, което знаят от тези манипулативни трудове. Може би в далечното бъдеще, поколенията ще се чудят, как тази егоистична система е просъществувала толкова дълго в научните кръгове и колко глупаво ще изглежда всичко това, което се случва днес в техните очи. Все пак в наше време не съществува никакво съмнение, че планетата ни е преживяла световна катастрофа, причинена от наводнение. За нея разказват независимо едно от друго древни предания от цял свят.
Племето кунаи от Австралия знае, че преди хилядолетия човечеството е преживяло потоп. Тази легенда има изумителна прилика и в най-малките детайли с преданието за огромното наводнение на народа лоло от Китай. Вогулите в ОНД, маорите от Нова Зенландия и племето хуихол от Мексико са в еднаква степен убедени, че в миналото човечеството е било унищожено от потоп. Същите убеждения имат и банар от Виетнам и дюфон от Уелс, а те със сигурност не са имали културен обмен по отношение на религиозните си предания и древните си традиции. Даяците от Борнео дори не са чували за съществуването на индианците кри в Канада. Въпреки това те заедно с масаите от Източна Африка и с коренното население на островите Фиджи изобщо не се съмняват, че в древността Земята е била заляна от вълните на всемирен потоп.
Андамите от Индия едва ли биха се изненадали да узнаят, че коренното население на Великденските острови от поколение на поколение предава мита за Потопа. За индийците това е исторически факт, както и за коренното население на Куба, на Раиатеа във Френска Полинезия и за индианците хуарочири от Перу.
Както съществуват предания от цял свят, в които се разказва за всемирен потоп, така и в митовете на безброй народи става дума за това, че в дълбока древност на Земята са живеели великани. В най-древните митове се повтаря постоянно, че те били потомци на небесните богове. Това може да се докаже с няколко примера. Великани срещаме в гръцката митология. Така например великанът Полифем държал Одисей и дванадесетте му другари в плен в една пещера. Едноокият гигант бил директен потомък на боговете, защото бил син на Посейдон. С божествен произход бил и легендарния герой Гилгамеш. Според древни шумерски текстове той бил една трета човек и две трети бог. Гилгамеш бил истински колос. Височината му била единадесет лакътя, тоест около 5,50 м, а раменете му били широки девет педи (близо 2 метра). В преданията на ацтеките за великани се споменава в така наречения “Втори световен период”: “В тази епоха живееха великани, предците разказват за тяхното минало. Тецкатлипока благодарение на божествеността си се превърнал в слънце. А всички останали богове създали великаните. Това били хора с такъв ръст и такава сила, че можели да изтръгват с голи ръце дърветата с корените им.
За великани се разказва и в свещената книга на етиопците “Кебра Негест”: “Онези дъщери на Каин, с които ангелите се съединили, забременели. Те не могли да родят и умрели. От неродените в техните утроби някои също умрели. Други излезли, разкъсвайки телата на майките си при пъпа. Когато пораснали и наедрели, те станали великани.
В нашите географски ширини великаните са познати от християнската традиция. В Стария завет се казва:
В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци.” (Битие, 6: 4.)
За същото се разказва и в обявената за апокрифна “Книга на Енох”.
“XII, 5. A Господ ми каза: Енох, писарю на правдата, иди да кажеш на наблюдателите от небето, които са напуснали върховните висини на небесата и техните обиталища и са се осквернили с жените, че ще бъдат наказани.”
В глава VII четем:
“В началото на света, когато децата на човешкия род се умножиха, родиха се момичета стройни и красиви.
2. Ангелите, деца на небето, ги видяха и се влюбиха в тях.Тогава си казаха: Хайде да си изберем жени измежду хората и да имаме деца от тях!
3. Семиаз, техният началник, ги предупреди, че това е неизпълнимо и не бива да се прави.
4. Той беше уплашен, че ще бъде наказан за техните престъпления.
5. Но те му отвърнаха: “Ние се заклеваме, че ще се обвържем помежду си с взаимна омраза, без тебе.Не желаем да променим намерението си и ще изпълним онова, което сме замислили.”
6. И те наистина се заклеха и се обвързаха с ненавист към небето. Те бяха двеста на брой паднали ангели, които слезоха в Ермонската планина, на мястото, наречено Арадис.
7. Тази планина бе намерена така, защото там се заклеха и се обвързаха взаимно с омерзение.
8. Ето имената на предводителите им: Семиаз, Уракабарамеел, Акибеел, Тамиел, Рамуел, Данеел, Азакеел, Саракмииал, Азазел, Армерис, Ватраал, Ананес, Завабес, Сасавеел, Ертзел, Турел, Йоамаел, Аразеал. Това бяха водачите на тези 200 ангели.
9. Всеки от тях си избра по една жена и заживя с нея. Те научиха жените си на магии и чародейства, разкриха им тайните на различните храсти и дървета.
10. Жените човешки заченаха и родиха исполини.
11. Ръстът на исполините достигна 300 лакътя (около 20 м).Те започнаха да изяждат всичко, което хората произвеждаха, но въпреки това не можеше да бъдат изхранени.”
От този дълъг цитат можем да си направим много изводи. Очевидно на “небесните същества” им е било забранено да имат физически контакти с хората.

nephilim-giants

Цитатът също така доказва, че”небесните синове” в онези времена несъмнено са превъзхождали хората във всяко отношение. “Падналите ангели” станали учители на земните жители. От друга страна, твърдението, че великаните достигнали ръст “3000 лакътя” изглежда невероятно. На това място, изглежда, някой писар е добавил по-късно две нули за по-голяма изразителност. В резултат на неравностойното съвкупление между човешките дъщери и небесните синове се родили великани. За да стане това, би трябвало броят на хромозомите на извънземните да е еднакъв с броя на хромозомите на земните жени. Теоретично този факт има две възможни обяснения:
1. Още преди описаното от Енох космическо нашествие е имало предишно посещение на небесните синове ( или извънземни същества), по време на което те с помоща на целенасочена изкуствена мутация успели да приспособят примитивните хоминиди към своите изисквания.Подобна генетична манипулация теоретично е напълно възможна, но на практика досега не е била извършена в нито една съвременна лаборатория. Сигурно обаче извънземните значително са ни изпреварили в областта на генното инженерство.
2. Броят на хромозомите при небесните синове и при хората е бил еднакъв от самото начало.
В митологията се срещат безброй разкази за великаните – потомците на боговете. Възниква въпросът: Съществували ли са те действително? Или са плод на богата фантазия? Живеели ли са великаните някога заедно с нашите предци?
skulll-grandeВ научния свят не се отхвърля напълно теорията за съществуването на великаните. Така например д-р Буркхалтер, бивш член на френското праисторическо дружество, пише още през 1950 г. в статия за “Revue du Musee de Beyrouth”: “Искаме да поясним, че съществуването на великанска човешка раса през каменната ера трябва да се смята за научно доказано.”
Това смело твърдение се потвърждава от следите, оставени от великаните по всички континенти. Дадените по-долу примери са избрани съзнантелно от различни географски райони. Колкото и дълъг да изглежда списъкът, към него могат да се добавят още много, много факти.
Северна Америка: В басейна на река Палакси при Глен Роуз, Тексас, САЩ, са открити отпечатъци от ходила на великани.Следите са с дължина 54,61 см.Ширината им варира между 13,97 и 20,32 см.Необходимо е да се обърне внимание върху един куриозен факт, свързан с тези отпечатъци. Те са разположени в непосредствена близост до следи от динозаври в геоложки пласт на възраст 140 000 000 години.
Австралия: Д-р Рей Гилрой, директор на музея по естествена история в Маунт Йорк, открил близо до град Бърст, западно от Сините планини, отпечатъци от човешки крака с дължина 60 см и ширина 18 см. Следи от великани! Освен това Гилрой намерил несъразмерно големи праисторически оръдия на труда като боздугани, секири и ножове. Също така той открил гигантски гръбначен стълб и голям кътник с дължина почти 6 см. Коренното население по тези места и до днес по време на фолклорните си танци пее за древните гиганти.

Преминете към следващата страница (кликни тук)


You cannot copy content of this page